Ο χρόνος εξαγοράζεται με χρόνο

Δικηγόρος, δημοσιογράφος, ποιητής, μελετη­τής, ζωγράφος και δοκιμιογράφος. Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλο­νίκη, όπου σπούδασε Νομικά. Στη διάρκεια των μετα­πτυχιακών σπουδών του στη Γερμανία, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε ζητήματα Δι­καίου και Φιλολογίας της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής.

«Ενδεχομένως στο μέλλον να αποχωρήσω από το επάγγελμα του δικηγόρου και να αφιερώσω περισ­σότερο χρόνο στα υπόλοιπα ενδιαφέροντά μου», υπο­στήριξε ο κ. Τσινικόπουλος, ο οποίος ασχολήθηκε ιδι­αίτερα με θέματα βιβλικής κριτικής και έγραψε διά­φορα μελετήματα και δοκίμια. Παράλληλα ασχολείται με την ποίηση και τη ζωγραφική. Έχει εκδώσει ποιη­τικές συλλογές και έλαβε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις. Έχει μεταφράσει ξένους συγγραφείς και κείμενά του μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα στα γαλ­λικά, από το γνωστό λόγιο Γ. Κ. Ζωγραφάκη και τον Γάλλο ελληνιστή Η. G. Aufrere. Έγραψε και δημοσί­ευσε δεκάδες δοκίμια, άρθρα και μελετήματα φιλο­σοφικού και ιστορικού περιεχομένου.

Η δικηγορία με το βλέμμα του Δ. Τ.

«Στους σημερινούς δικηγόρους που εισέρχονται στο σώμα απαιτείται εξειδίκευση σε ειδικούς κλάδους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Στα χέρια τους έχουν ένα όπλο που δεν είχαμε οι παλαιότεροι, την τεχνο­λογία, και αυτό τους βοηθά αρκετά», υποστήριξε ο κ. Τσινικόπουλος, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αρχή της δικής του καριέρας, λέγοντας:

«Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο ικανοποιητικά. Όσο περ­νούν τα χρόνια κατάλαβα ότι λίγα πράγματα είναι δυ­νατόν να αλλάξουν στο χώρο της δικαιοσύνης. Με τον καιρό κατάλαβα ότι υπάρχει κορεσμός σε κάποια θέ­ματα και μια κόπωση στη μαχόμενη δικηγορία. Η πείρα των τόσων χρόνων με βοήθησε να δω τη δικηγο­ρία από άλλη σκοπιά. Και αυτό γιατί εν μέρει η δικαι­οσύνη δεν απονέμεται σωστά και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης ταλαιπωρεί και τους δικηγόρους αλ­λά και τους πελάτες, και αποτελεί τεράστιο πρόβλη­μα. Παράλληλαπολλές φορές έχει τύχει οι δικαστές λόγω φόρτου εργασίας να μην παίρνουν τη σωστή απόφαση για μια υπόθεση που εκδικάζεται, και να δημιουργείται πρόβλημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και υπόκεινται σε λάθη».

Τέλος ο Δημήτρης Τσινικόπουλος υπογράμμισε πό­σο σημαντικός είναι ο ρόλος του δικηγόρου, λέγοντας: «Ο δικηγόρος μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε μια υπόθεση, αν έχει ήθος και το αφήσει να προηγηθεί των συμφερόντων. Δεν πρέπει να σκέφτεται σαν στυγνός επαγγελματίας, γιατί ασκεί λειτούργημα. Είναι υποχρέωσή του να συμβιβάζει τους αντιδίκους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έρχονται σε αντι­παράθεση για λόγους προσωπικούς, εγωιστικούς, ανταποδόσεως, γοήτρου και αλαζονείας».

Τα έργα του

Το πλούσιο συγγραφικό έργο του Δημήτρη Τσινι­κόπουλου περιλαμβάνει έξι μελέτες-δοκίμια, τρεις ποι­ητικές συλλογές, ένα βιβλίο γνωμικού λόγου και μια μεταφραστική εργασία. Συγκεκριμένα έχει εκδώσει:

1. Μελέτες -δοκίμια: «Ο Δανιήλ στο λάκκο των... κρι­τικών», «Η θρησκευτικότητα του sir Newton», «Αγιογραφικές μαρτυρίες για την ελληνικότητα της Μα­κεδονίας», «Ποίηση στα λόγια του Ιησού», «Φως εξ Ανατολής», δοκίμια και μελετήματα δημοσιευμένα σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.

2. Ποίηση: «Φωτοτροπισμός», «Σπαράγματα», «Σύφλογο».

3. Γνωμικός λόγος: «Κριτήρια επιλογής και επιλογή κρι­τηρίων».

4. Μετάφραση: «Τρεις νομπελίστες ποιητές».

Επίσης βρίσκονται υπό έκδοση τα εξής βιβλία του κ. Τσινικόπουλου: «Μέθεξη» (ποίηση), «Η σημασία των χειρο­γράφων της Νεκράς θάλασσας» (μελέτη), «Οι κλητοί και οι εκλεκτοί» (δοκίμια και μελετήματα), «Καρπός χειλέων» (ποίηση), «Επιστήμη, τέχνη, μεταφυσική» (δο­κίμιο), «Μεταφυσικοί και θεολογικοί προβληματισμοί στον Νίκο Καζαντζάκη» (μελέτη), «Η Lex Talionis στον κώδικα του Χαμουραμπί και στην Πεντάτευχο», «Σαίρεν Κίρκεγκορ, ο ποιητής της θρησκευτικότητας» (μελέτη).

Εφ. Μακεδονία, 13/8/1999.

 

ΥΓ: Εδώ το ποίημα Τη δικαιοσύνη αναζητώ.

Το πρωτότυπο pdf: 

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις