Ασκώντας κριτική στον Nietzsche, για τον Χριστιανισμό