Προβλήματα υπό διαφορετικό φωτισμό

Προβλήματα υπό διαφορετικό φωτισμό
Να συζητάνε τα ίδια και τα ίδια
εν οίκω, απηύδησαν·
γι’ αυτό και αποφάσισαν κάπου έξω
να ξεδώσουν.

Κι εκεί όμως τους «Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες»
κατά πώς λέει ο ποιητής,
μαζί τούς κουβαλούσαν…

«Τι τα θες» –πληκτικά πλαισίωσε
η σύζυγος τα λόγια του συζύγου–,

«Σ’ όποιον διάκοσμο κι αν
τα συζητήσουμε
με όποιον διαφορετικό φωτισμό
κι αν τα δούμε
ίδια είναι,
δεν αλλάζουν τα προβλήματα».

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις