Επειδή γνωρίζω

Επειδή γνωρίζω ότι δε γνωρίζω
Επειδή γνωρίζω

Επειδή γνωρίζω ότι δε θα γνωρίσω
Αυτά που θέλω να γνωρίζω

Επειδή γνωρίζω ότι μια μέρα
Δε θα γνωρίζω αυτά που νομίζω πως γνωρίζω
Δε θα γνωρίζω
Αυτά που θα γνωρίσω
Επειδή ποτέ δε θα γνωρίσω όσα
Ήθελα να γνωρίζω και δε γνώρισα
Επειδή έτσι κι’ αλλιώς
Τρέφομαι απ’ τους γνόφους της άγνοιας
Η πρόσθετη γνώση δε μειώνει
Το άγνωστο μη-γνωστόν
Επειδή η όποια γνώση δε μ’ οδηγεί
Ποτέ  σε επίγνωση και αυτογνωσία

Είναι προτιμότερο να μη γνωρίζω
Καλύτερα μάλλον είναι ν’ αγνοώ

Αφού άλλως τε
Γνώσις
Άλγημα εστί
Και πόνος
Και θλίψις

Επειδή γνωρίζω
Επειδή γνωρίζω ότι δε γνωρίζω.

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις