Επί πτίλων αύρας νυχτερινής

Φορτωμένοι με λόγια της νύχτας
Λόγια που ξεφορτώνουν το πολύτιμο
Φορτίο τους στις γόνιμες κοιλάδες των αυτιών
Επί πτίλων αύρας νυχτερινής
Λόγια πτερόεντα

Λογοκλοπιών και λογοκόπων
Πόθοι έντρομοι
Που κοιτάζονται μέσα απ τα κοίλα μάτια τους
Ζωντανοί - νεκροί απονεκρωμένοι από πόθους.

Εις πάσαν την υφήλιον
Εις πάσαν την άνευ ηλίου οικουμένην
Παραμένουν βλέποντας τα αόρατα
Διατελούντες άνευ του επερχομένου τέλους
Ζωντανοί και απονεκρωμένοι.

Μεθυσμένοι από το πιοτό των ενθέων
Μεθυσμένοι από τον οίνον του πνεύματος
Από τον θείο έρωτα των αοράτων
Από το Θεό του μυστηρίου και
Από το μυστήριο του Θεού.

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις