Γνώριζε σχεδόν όλες τις λέξεις

Ήταν τέρας μορφώσεως πραγματικό.
Σχεδόν γνώριζε όλες τις λέξεις
Ενός λεξικού μεγάλου

(Και τις ετυμολογίες τους).

Πάντα όμως ήταν ανέτοιμος
Να προφέρει δύο
Λεξούλες μικρές

(Ναι και όχι)

Τότε που χρειαζότανε...

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις