Αφιέρωμα του περιοδικού «Ενώπιον» στο έργο του Δημήτρη Τσινικόπουλου