Ραδιοφωνική συνέντευξη για τo βιβλίο «Dawkins vs Ιησούς»

Ραδιοφωνική συνέντευξη για τo βιβλίο «Dawkins vs Ιησούς» στο ραδιόφωνο της ΕΤ3 (2018-11-26).