Παρουσίαση του βιβλίου "Φως εξ Ανατολής"

Ημερομηνία εκδήλωσης: 8/10/1997.