Παρουσίαση του βιβλίου "Το μυστήριο του κακού" (α΄ μέρος)

Εισήγηση και παρουσίασή του συγγραφέα. Στο β΄ μέρος θα υπάρχουν οι εισηγήσεις των 3 καθηγητών που συμμετείχαν. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στις 2/12/2015, στο δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης.