Παρουσίαση του βιβλίου μου «Το στοίχημα του Pascal»

Η παρουσίαση έλαβε χώρα στις 9/5/2015, στη ΔΙεθνή Έκθεση Βιβλίου.