Πίστη και λογική

Συζήτηση που έλαβε χώρα στο πνευματικό κέντρο του καθηγητή Τάσου Φάλκου Αναγνωστάκη, στις 15/12/2016.