Ελληνική φιλοσοφία και βιβλικός Ιουδαιοχριστιανισμός

Συζήτηση που διεξήχθη στο Ίδρυμα Τάσου Φάλκου Αρβανιτάκη, στις 2018-02-15.