Διάκριση κανονικών και απόκρυφων βιβλίων της Βίβλου

Σε αυτό το βίντεο γίνεται μια σύντομη ανάλυση του πώς καθορίστηκε ο Κανόνας για τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.