Αρχαιολογικά ευρήματα που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Richard Dawkins