Αποκάλυψη και χιλιετής βασιλεία

Ερώτηση: 

Μάριος Π.:

Έχω μία απορία σχετικά με την χιλιετή βασιλεία του Χριστού (έτσι την αναφέρουν ορισμένοι).

Τελικώς, τι αναφέρεται και πώς ερμηνεύεται το 20ό κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου;

Απάντηση: 

Αγαπητέ Μάριε, δεν έχω να σας πω κάτι ιδιαίτερο σχετικά με τη χιλιετή βασιλεία αλλά σας παραπέμπω στο λήμμα της Βικιπαιδεία Χιλιασμός, όπου υπάρχει υπότιτλος “Στην πρωτοχριστιανική εκκλησία”.

Εκεί θα βρείτε τις απόψεις που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, μεταξύ των οποίων και τις απόψεις αυτών που πίστευαν σε μια κυριολεκτική χιλιετή βασιλεία.

Απ’ ότι φαίνεται από την εποχή του Ωριγένη και ιδιαίτερα του Ιππόλυτου, του Αυγουστίνου και του Ευσέβιου Καισαρείας, δηλαδή από τον 3ο και 4ο αιώνα, αρχίζει να επικρατεί η αλληγορική ερμηνεία της χιλιετίας (ότι η χιλιετής βασιλεία ταυτίζεται με την ύπαρξη της χριστιανικής εκκλησίας).

Πιο μπροστά υπήρχε η άποψη ότι η χιλιετής βασιλεία είναι μια κατά γραμμα βασιλεία, που θα πρέπει οι χριστιανοί να την περιμένουν σαν ευλογία από τον Θεό. Αυτό υποστήριξαν οι πρώτοι πατέρες και έτσι την αντιλαμβάνονταν και οι ίδιοι οι απόστολοι (βλέπε π.χ. Πρξ. 1:6, “οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;”).

Σχετικά με το ποια ερμηνεία είναι σωστή (κυριολεκτική ή αλληγορική), είναι θέμα που θα το απαντήσει ο χρόνος.