Χύτρα ταχύτητας

Είμαι μια χύτρα ταχύτητας.
Μέσα της βράζουν
χορταρικά ποικίλα
μπαχαρικά και κρέας
μαζί με νερό βρύσης άφθονο.

Απ’ αυτά μαζεύω κάθε μέρα.
Και κάθε μέρα τα τοποθετώ
μέσα μου για να βράσουν.
Τα βράζω όλα μαζί
σε υψηλή θερμοκρασία.
Τόσο υψηλή
που κινδυνεύει
ανά πάσα στιγμή
το φαγητό να καεί
και η χύτρα να εκραγεί με θόρυβο.

Ωστόσο, τη συνταγή του εαυτού μου
δε τη γνώρισα ακόμη, ούτε θα τη γνωρίσω...
Γνωρίζω μόνο, πως είμαι
μια χύτρα ταχύτητας
Που κάθε μέρα βράζει σε υψηλές
θερμοκρασίες
καθώς αυτο-πυρπολούμαι.

 

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις