Το κεκραγάριον του Blaise Pascal

Blaise pascal.jpg
Public Domain, Link

***

Η απύθμενος άβυσσος της ψυχής
δεν μπορεί να πληρωθεί
παρά μόνον με κάτι
άπειρον και ασάλευτο, τον Θεό.

Blaise Pascal

Θεέ μου, σε Σένα απευθύνομαι
Θεέ παντοδύναμε,
για να σου ζητήσω ένα δώρο
που όλα τα πλάσματα μαζί
δεν μπορούν να μου δώσουν.

Δεν θα τολμούσα να σου απευθύνω
τις κραυγές μου
αν κάποιος άλλος μπορούσε
να τις εισακούσει.

Αλλά, Θεέ μου,
επειδή η μετάνοια της καρδιάς μου
που σου ζητώ
είναι έργο που ξεπερνά
όλες της φύσης τις προσπάθειες,
δεν μπορώ ν’ απευθυνθώ
παρά στον Πλάστη
και στον παντοδύναμο Κύριο της φύσης
και της καρδιάς μου.
Σε ποιον να φωνάξω, Κύριε,
σε ποιον να καταφύγω
παρά σε σένα;

Κάθε τι που δεν είναι ο Θεός
δεν μπορεί να πληρώσει
την προσδοκία μου.
Τον Θεόν μόνο αναζητώ
και αυτόν καταδιώκω.

Και σε σένα μόνον Θεέ μου, απευθύνομαι,
για να σε αποκτήσω.
Άνοιξε την καρδιά μου Κύριε…
Φωτιά
Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ,
ο Θεός του Ιακώβ,
όχι των φιλοσόφων και των επιστημόνων.
Ο Θεός του Ιησού Χριστού.
Ουκ εκπλήσσομαι των λόγων σου.
Αμήν.

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις