Ραδιοφωνική συνέντευξη για τα 30 χρόνια λόγου και τέχνης