Οι ελεύθεροι

Parere deo libertas est
Σενέκας

Πορεύονται το δρόμο τους έχοντας
Πάντοτε επίγνωση της ελευθερίας τους.
Ωραίοι
Πάνω στα όρη της αρετής
Βαδίζουν άφοβοι
στο καμίνι της δοκιμής
«Εμπύρως δροσούμενοι». Αναλλοίωτοι
Στην κοιλάδα της αλήθειας
Επιδίδονται στο έργο της ειρήνης.

Οι ελεύθεροι, όντας απελεύθεροι
από τη δουλεία της διαφθοράς,
Ουδέποτε απαρνούνται
τις τρίβους της δικαιοσύνης.
Με τα μάτια στυλωμένα στα μάτια
Της νηφαλιότητας
Ατενίζουν
Τους ροδόχρωμους ιριδισμούς
του φωτός
Όπως τούτο ξεχύνεται
Στη λιακάδα μετά τη βροχή.

Οι ελεύθεροι
Ελευθερωθέντες
από το σώμα της αμαρτίας
Εναγκαλίζονται
τα όπλα της δικαιοσύνης και
Βαδίζουν άφοβα το δρόμο τους

Γενόμενοι δούλοι της ελευθερίας
Άχρι θανάτου.

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις