Ιησούς Χριστός: Τι προκύπτει από τις θύραθεν μαρτυρίες;

Ecce homo by Antonio Ciseri (1).jpgEcce homo by Antonio Ciseri

Ειδικοί ερευνητές, όπως N. Geisler, F. F. Bruce, E. Yamauchi, Carsten Thiede, Gary Habermas και άλλοι, παρατηρούν ότι από τις μη Χριστιανικές, ή θύραθεν μαρτυρίες, ακόμα κι αν δεν ξέραμε τίποτα για τον Ιησού από τα Ευαγγέλια και την Καινή Διαθήκη, προκύπτουν τα επόμενα:

  • Ο Ιησούς ήταν ένας (εκ Ναζαρέτ) Ιουδαίος (ηθικο)διδάσκαλος τον πρώτο μ.Χ. αι. που έζησε και κήρυξε στην Παλαιστίνη και απέκτησε μαθητές.

  • Έζησε μια ζωή γεμάτη σοφία και αρετή.

  • Πολλοί πίστεψαν ότι έκανε θαύματα, ενώ οι εχθροί του ισχυρίζονταν ότι έκανε θαύματα που τα χαρακτήριζαν μαγγανείες.

  • Απορρίφθηκε από την Ιουδαϊκή ηγεσία που αναμείχθηκε στον θάνατό του.

  • Σταυρώθηκε από τον Πόντιο Πιλάτο στη βασιλεία του Τιβερίου Καίσαρα, την εποχή του Πάσχα.

  • Παρά τον θάνατό του, οι μαθητές του πίστευαν ότι ήταν ζωντανός και κήρυτταν γι’ αυτόν έξω από την Παλαιστίνη, ώστε οι οπαδοί του να βρίσκονται στη Ρώμη γύρω στο 50 μ.Χ., επί Κλαυδίου Καίσαρος.

  • Κάθε είδους άνθρωποι (άντρες, γυναίκες, ελεύθεροι, δούλοι) τον λάτρευαν ως θείο ον, στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ., ζώντας μια ζωή ενάρετη.

Τα παραπάνω είναι, ακριβώς, ο πυρήνας του πρωτοχριστιανικού κηρύγματος, γιατί αυτά κήρυξε και ο απ. Πέτρος στον εθνικό Κορνήλιο και στην οικογένειά του το 36 μ.Χ., όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, πριν γραφούν καν τα Ευαγγέλια και η Καινή Διαθήκη:

«Ο Θεός… έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης μέσω του Ιησού Χριστού που είναι κύριος πάντων. Εσείς μάθατε για το γεγονός που διαδόθηκε σ’ όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία, μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε, ευεργετούσε και γιάτρευε όλους όσους κατατυραννούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Εμείς είμαστε μάρτυρες για όλα αυτά που έκανε, και στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον θανάτωσαν καρφώνοντάς τον στον σταυρό. Ο Θεός όμως την τρίτη ημέρα τον ανέστησε, κι έκανε να τον δουν αναστημένον όχι όλος ο λαός, αλλά οι μάρτυρες που ο Θεός τους είχε διαλέξει από πριν, δηλαδή εμείς, που φάγαμε και ήπιαμε μετά την Ανάστασή Του από τους νεκρούς»

«τὸν λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστιν πάντων κύριος, ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης, Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ [ἐν] Ἰερουσαλήμ. ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου, τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν [ἐν] τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.»

(Πράξεις Αποστόλων 10: 36-43)

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις