Γιλγαμές. Οι απαρχές της σουμερο-βαβυλωνιακής εποποιίας