Αφιέρωμα του περιοδικού «3η Χιλιετία» στον λογοτέχνη Δημήτρη Τσινικόπουλο