Αναδύθηκες

Τη νοτισμένη πνοή σου αναζήτησα...

Αείρροο κύμα της θάλασσας η μορφή σου

Λαξεύει τα πετράδια της ψυχής μου.
Η θωριά σου περιψαύει αινιγματικά
Το κορμί μου
Και μ’ αλαφιάζει.

Αναδύθηκες από τον σκοτασμό
των κυμάτων
Βυθίστηκες στην πλησμονή
του φωτός.

Το μελίρρυτο ανάβρυσμα
Της φωνής σου με γοητεύει.
Τα αιθεροπλάνα μάτια σου
Με βουλιάζουν
Στην κινούμενη άμμο
Ενός τρισκότεινου ουρανού.

Και μέσα μας
Ο κοχλασμός της καρδιάς.
Γύρω μας
Οι φυσαλίδες της σιωπής...

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις