Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο μου «Ιησούς. Ο ποιητής των ποιητών»

Συζήτηση γύρω από το βιβλίο μου Ιησούς. Ο ποιητής των ποιητών, με τον ποινικολόγο Χρήστο Αλβανό στην εκπομπή τουΕπισημάνσεις (3/1/2007). Μερικά από τα θέματα που θίγονται είναι:

  • Γιατί χρησιμοποιούσε ο Ιησούς ποιητικό λόγο;
  • Πως διαφυλάχτηκαν τα λόγια του;
  • Ποια είναι τα κριτήρια της αυθεντικότητας των λόγων του Ιησού;
  • Επινοήθηκαν τα λόγια του Ιησού από τον Παύλο ή από τους μαθητές;
  • Ήταν ο Ιησούς μυστικιστής;
  • Γιατί μιλούσε με παραβολές;
  • Ήταν μάγος γκουρού;
  • Έκανε θαύματα και αν ναι, τι ρόλο επιτέλεσαν αυτά;
  • Ήταν ο Ιησούς Εσσαίος;
  • Προέρχεται ο μωσαϊκός μονοθεϊσμός από τον Ακενατόν;