Παρουσίαση του βιβλίου "Το μυστήριο του κακού" (β΄ μέρος)

Οι εισηγήσεις των 3 καθηγητών που συμμετείχαν.