Παρουσίαση του βιβλίου "Ο άνθρωπος της σκιάς" (εκδότης)

Η παρουσίαση έλαβε χώρα στις 08/10/2016.