Είναι ο Θεός της Βίβλου ένας τοπικός, εθνικός, επινοημένος Θεός;