Sir Isaac Newton: Περί της προφητικής γλώσσας

Για να κατανοήσουμε τις προφητείες, είμαστε κατ’ αρχάς υποχρεωμένοι να εξοικειωθούμε με την εικονική γλώσσα των προφητών. Αυτή η γλώσσα σχηματίζεται από την αναλογία που υπάρχει μεταξύ του φυσικού κόσμου, και μιας αυτοκρατορίας ή ενός βασιλείου, θεωρούμενου ως «κόσμου πολιτικού».

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, ολόκληρος ο φυσικός κόσμος αποτελείται από τον ουρανό και τη γη, και εξεικονίζει όλο τον κόσμο της πολιτικής αποτελούμενον από εξουσίες και λαούς, ή όσο απ’ αυτόν θεωρείται στην προφητεία· και τα πράγματα σ’ αυτό τον κόσμο, εξεικονίζουν τα ανάλογα πράγματα σ’ αυτόν. Οι ουρανοί και τα εν αυτώ εικονίζουν θρόνους και υψηλότητα και αυτούς που ευφραίνονται σ’ αυτούς: και η γη, και τα εν αυτή, τον κατώτερο λαό: Και τα κατώτερα μέρη της γης ονομάζονται Άδης ή Γέεννα (κόλασις), τα κατώτατα και πιο δυστυχισμένα μέρη απ’ αυτά. Όταν αναφέρονται άνοδος στον ουρανό και κάθοδος στη γη, αναφέρονται για την άνοδο και πτώση σε δύναμη και τιμή, έγερση έξω από τη γη, ή τα ύδατα, και πτώση σ’ αυτά, για την ανύψωση κάθε αξιοπρέπειας ή εξουσίας, έξω από την κατώτερη θέση του λαού, ή πτώση από την ίδια κατάσταση σε κατώτερη θέση. Κάθοδος στα κατώτερα μέρη της γης, σε υποβιβασμό σε μια πολύ χαμηλή και δύστυχη κατάσταση. Ομιλία με αδύναμη φωνή έξω απ’ τη σκόνη, για την αδύναμη και χαμηλή κατάσταση: μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο, για μετάθεση από το ένα αξίωμα, αξιοπρέπεια ή εξουσία σε άλλο· μεγάλοι σεισμοί και ταρακούνημα των βασιλείων, έτσι ώστε να καταστραφούν και να παραμεριστούν. Η δημιουργία νέων ουρανών και γης και η παρέλευσή τους ως παλαιών ή η έναρξη και το τέλος του κόσμου, για την άνοδο και την κατεδάφιση του πολιτικού σώματος που εικονίζονται απ’ αυτά.

Στους ουρανούς ο ήλιος και η σελήνη σύμφωνα με τους ερμηνευτές των ενυπνίων, αντιπροσωπεύουν τα πρόσωπα βασιλέων και βασιλισσών, αλλά στην ιερή προφητική γλώσσα η οποία ατενίζει όχι μόνον απλά πρόσωπα, ο ήλιος χρησιμοποιείται ως σύμβολο για ολόκληρες φυλές και γένη βασιλικά στο βασίλειο, ή σε βασίλεια του πολιτικού κόσμου, λάμποντας με ιδιαίτερη δύναμη και δόξα. Η σελήνη στο σώμα του κοινού λαού, εμφανίζεται ως η σύζυγος του βασιλιά, οι αστέρες για υποτεταγμένους άρχοντες και εξέχοντες άνδρες, ή για επισκόπους και κυβερνήτες του λαού του θεού, όταν ο ήλιος είναι ο Χριστός. Το φως (χρησιμοποιείται) για τη δόξα, αλήθεια και γνώση, όταν μεγάλοι και αγαθοί άνδρες φαίνουν και φωτίζουν άλλους· το σκοτάδι για την ζοφερότητα της κατάστασης και για την πλάνη, την τυφλότητα και την εκουσία άγνοια· σκοτεινότητα, λυκόφως, ή δύση του ηλίου, της σελήνης και των άστρων, για την πτώση ενός βασιλείου, ή για την ερήμωσή του, και την καταβύθισή του στο σκοτάδι· σκοτασμός του ήλιου μεταστροφή της σελήνης σε αίμα, και πτώση των αστέρων, για το ίδιο πράγμα. Νέες σελήνες για την μετατροπή ενός διάσπαρτου λαού σε σώμα πολιτικό ή εκκλησιαστικό.

Φωτιά και μετέωρα αναφέρονται και στον ουρανό και στη γη και υποδηλώνουν τα ακόλουθα. Το κάψιμο ο,τιδήποτε με φωτιά, συμβολίζει την ανάλωσή του με πόλεμο ή ανάφλεξη της γης, ή το ρίψιμο μιας πόλης στη λίμνη του πυρός, για τη συντέλεια ενός βασιλείου με τον πόλεμο ή ύπαρξη σε κλίβανο, για την κατάσταση της σκλαβιάς κάτω από την εξουσία άλλου είδους. Η ανύψωση του καπνού από ο,τιδήποτε που καίγεται (αιωνίως), για την συνέχιση ενός κατακτημένου λαού κάτω από την αθλιότητα της διαρκούς υποταγής και υποδούλωσης: η αποπνικτική ζέστη του ήλιου, για ενοχλητικούς πολέμους, καταδιώξεις και προβλήματα επιβαλλόμενα από τον βασιλιά: Η εφίππευση πάνω στα σύννεφα, για κυριαρχία πάνω σε πολλούς ανθρώπους: η επικάλυψη του ήλιου με ένα σύννεφο, ή με καπνό, για την καταπίεση του βασιλιά από τις στρατιές ενός εχθρού: θυελλώδεις άνεμοι, ή κινήσεις των σύννεφων, για πολέμους· βροντή ή και ο ήχος ενός νέφους,, για την φωνή της πλειονότητας, μια καταιγίδα από βροντή, αστραπή, χάλαζα, και νεροποντή, για τη θύελλα ενός πολέμου, η κατάσταση από τους ουρανούς και τα πολιτικά νέφη πάνω από τα κεφάλια των εχθρών: βροχή – αν όχι υπέρμετρη – και αυγή, και ύδωρ ζων, για τις ευλογίες και τα δόγματα του Πνεύματος.

Στη γη, η ξηρά και τα συναθροιζόμενα ύδατα, όπως μια θάλασσα, ένα ποτάμι, μια πλημμύρα, υποδηλώνουν τους ανθρώπους από διάφορες περιοχές, έθνη και επικράτειες: Μόλυνση των υδάτων για το μυστικό θάνατο πολιτικών σωμάτων που υποδηλώνει την διάλυσή τους: το ξεχείλισμα μιας θάλασσας ή ενός ποταμού, για την επιδρομή της πολιτικής γης, από ανθρώπους των υδάτων: η αποξήρανση των νερών, για την κατάκτηση των περιοχών τους από την γη: πηγές υδάτων για πόλεις, τις μόνιμες πηγές των πολιτικών ποταμών: βουνά και νησιά, για τις πόλεις της ξηράς και της πολιτικής θάλασσας, με εδάφη και επικράτειες που ανήκουν σε εκείνες τα φωλιές των θηρίων και οι βράχοι, για την κατάπτωση των ειδώλων μέσα στους ναούς τους: σπίτια και καράβια, για ένα στρατό αυτού του βασιλείου που σχετίζεται με τη θάλασσα.

Επίσης τα ζώα και τα φυτά, υποδηλώνουν τους ανθρώπους από διάφορες περιοχές και συνθήκες: και ιδιαίτερα, δέντρα, βότανα και ζώα της γης, τους ανθρώπους της πολιτικής γης: κρίνη, καλάμια, ψάρια, για εκείνους των πολιτικών υδάτων: πουλιά και έντομα, για εκείνους του πολιτικού ουρανού και γης· ένα δάσος για ένα βασίλειο: και μια έρημος για έναν μοναχικό και αποδυναμωμένο λαό.

Αν η λέξη «πολιτικός», σύμφωνα με την προφητεία αποτελείται από πολλά βασίλεια, τότε αναπαριστώνται από τόσα πολλά φυσικά μέρη του κόσμου: όσο το ευγενέστερο από το ουράνιο πλαίσιο, και έτσι η Σελήνη και τα σύννεφα υποδηλώνουν τους κοινούς ανθρώπους: και από ζώα ή φυτά, ή κτίρια παρομοίως: και έτσι, τα μεγαλύτερα ή δυνατότερα ζώα και ψηλότερα δέντρα, υποδηλώνουν βασιλιάδες, πρίγκιπες και ευγενείς. Και επειδή ολόκληρο το βασίλειο είναι το πολιτικό σώμα του βασιλιά, συνεπώς ο Ήλιος, ή ένα δένδρο, ή ένα ζώο, ή ένα πουλί, ή ένας άνθρωπος δια του οποίου ο βασιλιάς αντιπροσωπεύεται, φέρει, την μεγάλη έννοια ολόκληρου του βασιλείου: και διάφορα ζώα, όπως ένα λιοντάρι, μια αρκούδα, μια λεοπάρδαλη, ένας τράγος, σύμφωνα με τις ιδιότητές τους, υποδηλώνουν διάφορα βασίλεια και πολιτικά σώματα: και η θυσία ζώων (χρησιμοποιείται) για σφαγή και κατάκτηση βασιλείων: και φιλία μεταξύ ζώων για ειρήνη μεταξύ βασιλείων. Παρ’ όλα αυτά, μερικές φορές, φυτά και ζώα, παίρνουν από ορισμένα (συγκεκριμένα) επίθετα και συνθήκες και άλλες έννοιες ή λατρεύονται: όπως ένα δένδρο, όταν αποκαλείται το Δένδρο της Ζωής ή της Γνώσης· και ένα ζώο, όταν αποκαλείται ο Αρχαίος Όφις. Όταν ένα ζώο ή ένας άνθρωπος υποδηλώνει ένα βασίλειο, τα μέλη και οι ιδιότητες υποδηλώνουν τα ανάλογα μέρη και ιδιότητες ενός βασιλείου, όπως το κεφάλι ενός ζώου (χρησιμοποιείται) για τους μεγάλους άνδρες που έχουν και κυβερνούν· η ουρά για κατώτερους ανθρώπους, που ακολουθούν και κυβερνώνται: τα κεφάλια, αν είναι περισσότερα από ένα, για τον αριθμό των ηγετικών μελών δυναστειών ή επικρατειών σε ένα βασίλειο, είτε παράλληλο, είτε διαδοχικό, όσον αφορά την αστική κυβέρνηση: τα κέρατα σε οποιοδήποτε κεφάλι, για τον αριθμό των βασιλείων σε αυτό το κεφάλι, όσον αφορά την στρατιωτική δύναμη: η όραση, για κατανόηση, και τα μάτια για τους ανθρώπους με αντίληψη και πολιτική: σε θέματα θρησκείας, για επισκόπους· η ομιλία για την θέσπιση νόμων: το στόμα για ένα νομοθέτη, είτε πολιτικό, είτε θρησκευτικό: η ένταση της φωνής, για ισχύ και δύναμη: η αδυναμία του, για έλλειψη εγκράτειας: στο φαγητό, στο ποτό και για την απόκτηση αυτών που τρώγονται και πίνονται: οι τρίχες ενός ζώου ή ανθρώπου, και τα πούπουλα ενός πουλιού, για ανθρώπους: Τα φτερά για τον αριθμό των βασιλείων που αντιπροσωπεύονται από το θηρίο: το χέρι ενός ανθρώπου για τη δύναμή του, ή για οποιονδήποτε άνθρωπο, στον οποίο η στερεότητα και η δύναμη υπάρχει: τα πόδια, για τον κατώτερο από τους ανθρώπους, ή για το έσχατο τέλος ενός βασιλείου: οι πατούσες, τα νύχια και τα δόντια των θυμάτων του θηρίου (χρησιμοποιούνται) για στρατούς και διμοιρίες στρατευμάτων: τα κόκκαλα, για δύναμη και για οχυρωμένα μέρη: η σάρκα για πλούτη και αποκτήματα: και οι μέρες της δράσης τους, για τα χρόνια: και όταν ένα δένδρο υποδηλώνει ένα βασίλειο, τα κλαδιά του, τα φύλλα και οι καρποί, σημαίνουν το ίδιο με τα φτερά, τα πούπουλα και την τροφή ενός πουλιού ή θηρίου.

Όταν ένας άνθρωπος χαρακτηρίζεται με μυστικιστικό τρόπο, οι ιδιότητές του συχνά υποδηλώνονται από τις πράξεις του και από τις περιστάσεις πραγμάτων σχετικά με αυτόν. Έτσι, ο άρχων δηλώνεται από την ίππευσή του σε ένα θηρίο· ένας πολεμιστής και κατακτητής, από το αν έχει ξίφος και τόξο: ένας ισχυρός άνδρας για το γιγαντώδες ανάστημά του: ένας δικαστής από το βάρος και τις διαστάσεις του, μια απόφαση (δικαστική) άφεσης ή καταδίκης, από μια άσπρη ή μαύρη πέτρα: ένα νέο αξίωμα από ένα καινούργιο όνομα: ηθικά ή πολιτικά προσόντα από ενδύματα: η τιμή και η δόξα από λαμπρό ιματισμό: βασιλικό αξίωμα από πορφυρό κόκκινο ή από ένα στέμμα: δικαιοσύνη από άσπρους και καθαρούς χιτώνες: φαυλότητα, από κηλιδωμένα και λεκιασμένα ενδύματα: πένθος οδύνης και εξευτελισμός, από ντύσιμο με σάκο: όνειδος, ντροπή και θέληση καλών έργων, από γυμνότητα: σφάλμα και αθλιότητα, εξεικονίζεται από την πτώση ενός ποτηριού οίνου, εκείνου (ή εκείνης) που το προκάλεσε: η προπαγάνδα οποιασδήποτε θρησκείας για κέρδος μέσω χρήσης οδικής κυκλοφορίας ή με το να εμπορεύεται κανείς εκείνους τους ανθρώπους των οποίων η θρησκεία είναι έτσι: λατρεία ή υπηρεσία των ψεύτικών θεών από οποιοδήποτε έθνος, που διαπράττει έτσι μοιχεία με τους ηγεμόνες του ή λατρεύοντάς τους: ένα συμβούλιο ενός βασιλείου, από την εικόνα του: ειδωλολατρεία μέσω βλασφημίας σημαίνεται: κατάληξη σε πόλεμο, από την πληγή ενός ανθρώπου ή θηρίου: μια διαρκής μάστιγα πολέμου υποδηλώνεται από έλκος ή πόνο: η οδύνη ή καταδίωξη από την οποία ένας λαός υποφέρει κοπιάζοντας να εγκαταστήσει ένα καινούργιο βασίλειο, από τις ωδίνες μιας γυναίκας, στην προσπάθειά της να γεννήσει ένα αρσενικό παιδί: η διάλυση ενός σώματος πολιτικού ή εκκλησιαστικού υποδηλώνεται από το θάνατο ενός ανθρώπου ή θηρίου: και η αναβίωση μιας διαλυμένης αυτοκρατορίας, από την ανάσταση ενός νεκρού.

(μετάφραση από την Αγγλική
Δημήτρης Τσινικόπουλος)

 

Dietrich Bonhoeffer (1906-02-04 – 1945-04-09)

Γερμανός ιερέας και καθηγητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Έγινε γνωστός για την αντιναζιστική του δράση για την πίστη του, αλλά και για την θεολογική του κατάρτιση. Το έργο του εκτείνεται σε 16 τόμους! Οι Ναζιστές του αφήρεσαν το δικαίωμα διδασκαλίας, του απαγόρευσαν να γράφει και τελικά τον απήλασαν απ’ τη Γερμανία. Επέστρεψε πριν την έναρξη του Πολέμου και οργανώθηκε κατά του φασισμού. Φυλακίστηκε στις 5.4.43 και εκτελέστηκε στις 9.4.1945 μαζί με άλλους συγκρατούμενούς του. Σπουδαιότερο και γνωστότερο έργο του θεωρείται το Widerstand und Ergebung.

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις