10 + 1 ερωτήσεις προς άθεους - σκεπτικιστές

Οι σκεπτικιστές και αθεϊστές προβάλλουν συχνά ερωτήσεις και αντιρρήσεις για την ύπαρξη Θεού και το ρόλο της θρησκείας που, ορισμένες απ’ αυτές είναι σοβαρές και συζητήσιμες (όπως π.χ. το πρόβλημα του κακού), οι περισσότερες όμως, είναι ανεδαφικές και έτυχαν ικανοποιητικής απαντήσεως από τους θεϊστές επιστήμονες και τους απολογητές του χριστιανισμού.

Με τη σειρά μου, εγώ ως πιστός θεϊστής – χριστιανός, υποβάλλω τις εξής ερωτήσεις στους άθεους – σκεπτικιστές:

1. Όπως δέχονται σχεδόν όλοι οι επιστήμονες το σύμπαν έχει ηλικία. Σήμερα υπολογίζεται ότι είναι ηλικίας 13,7 δισ. ετών. Με δεδομένο λοιπόν, ότι έγινε η μεγάλη έκρηξη big-bang – θεωρία που επιβεβαιώθηκε (Arno Penzias – Ρ. Γουΐλσον) και επιβεβαιώνεται (σύμφωνα με το νόμο του Hubble της διαστολής των γαλαξιών), το ερώτημα είναι: τι ή ποιος προκάλεσε αυτή την έκρηξη, ούτως ώστε το σύμπαν (υλοενέργεια, χωροχρόνος) να λάβουν κάποτε κάποια αρχή; Αποδεικνύεται ότι η ύλη δεν είναι αιώνια, το σύμπαν δεν υπήρχε πάντοτε, και συνεπώς, ένας Δημιουργός όπως λέει και η Γένεσις (Εν αρχή εποίησε ο Θεός) καθίσταται αναγκαίος για την αρχή του σύμπαντος, με βάση πάντα τα δεδομένα και όχι ανεπιβεβαίωτες υποθέσεις (π.χ. πολυσύμπαν).

2. Εκτός από τη χρονικότητα του σύμπαντος, υπάρχει η οργάνωση, η τάξη, ο συντονισμός, η αρμονία κίνησης των ουράνιων σωμάτων. Στο σύμπαν το γνωστό (το παρατηρούμενο του 5% ορατού της υλοενέργειας), επικρατούν νόμοι όπως ο νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα, οι νόμοι της κινητικής, οι νόμοι κίνησης πλανητών του Κέπλερ, οι νόμοι της θερμοδυναμικής κ.λπ. Με δεδομένο ότι η ύλη δεν έχει σύμφυτη την ικανότητα να δημιουργεί και να θέτει σε λειτουργία νόμους και σταθερές, ερωτάται: Ποιος ή τι οργάνωσε το Σύμπαν έτσι ώστε να λειτουργεί με νόμους, επί δισεκατομμύρια χρόνια και να μην έχει καταρρεύσει ή να βρίσκεται σε χαώδη κατάσταση, ευθύς εξ αρχής μόλις έγινε η μεγάλη έκρηξη; Από πού προήλθε η Τάξη; Από το χάος και την αταξία;

3. Σύμφωνα με την αναγνωρισμένη «ανθρωπική αρχή» (Φράνκ Τίπλερ – Τζον Μπάροου, Γ. Γραμματικάκης, Β. Ξανθόπουλος κ.άλλ.) και τις 4 σταθερές, το σύμπαν είναι έτσι ρυθμισμένο ώστε, αν οι σταθερές (ασθενής πυρηνική δύναμη, ισχυρή πυρηνική δύναμη, ηλεκτρομαγνητισμός, βαρύτητα) παρέκκλιναν κατά ένα μικρό ποσοστό, ένα εκατομμυριοστό, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν άτομα, άστρα, σύμπαν και ζωή. Σύμφωνα με τον Paul Davies αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο θεϊκής πνοής, ενώ σύμφωνα με τον Freeman Dyson οι λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής του σύμπαντος μαρτυρούν με κάποια έννοια, ότι θα ερχόμασταν εμείς. Ερωτάται: Αν δεν υπάρχει υπέρτατη υπερ-υλική δημιουργική Διάνοια, ποιος ή τι διευθέτησε τα πράγματα έτσι, ώστε, όχι μόνο να υπάρχει Σύν-παν, αλλά αυτό να λειτουργεί ώστε να εμφανιστεί ζωή μόνο εδώ στη γη όπως είναι βεβαιωμένο (Σταμάτης Κριμιτζής, Χ. Βάρβογλης κ.άλλ.) και δη ανθρώπινη ζωή;

4. Σύμφωνα με το νόμο περί βιογένεσης του Παστέρ, η ζωή προέρχεται μόνο από ζωή. Οι αβιογενετικές θεωρίες μέχρι τώρα δεν μπορούν να δώσουν ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα από πού και πώς προήλθε η ζωή. Η θεωρία της εξωγήινης προέλευσης ή πανσπερμίας, δεν επιλύει το θέμα απλά το μεταθέτει. Η μαθηματική πιθανότητα να δημιουργήθηκε ζωή αβιογενετικά είναι μηδενική κατά τον αθεϊστή Ζακ Μονό, τελείως αδύνατη κατά τον Φρεντ Χόυλ, 1 στις 1040.000. Την ίδια πιθανότητα - αδυνατότητα) υποστηρίζουν με μαθηματικούς υπολογισμός ο Πολ Ντιράκ, ο Πολ Ντέιβις, κα. Ο R. Dawkins παραδέχεται ότι ο Δαρβινισμός έχει το λόγο μετά τη δημιουργία της ζωής, που δε γνωρίζουμε από πού προήλθε. Ερωτάται: Ποιος, ή τι, δημιούργησε τη ζωή εδώ στη γη, με τέτοιες δυνατότητες ώστε να έχουμε όλη αυτή την ασύλληπτη βιοποικιλομορφία (πανίδα και χλωρίδα) σήμερα, και να διατηρείται η ζωή επί δισεκατομμύρια χρόνια;

5. Ο κώδικας του D.N.A. δείχνει ότι η ζωή και στην απειροελάχιστη μορφή της και στους λεγόμενους πρωτόγονους ακόμη οργανισμούς, είναι πολύ πολύπλοκη και οργανωμένη. O Dawkins αναγνωρίζει ότι μερικά ηδη αμοιβάδας έχουν στο DNA τους πληροφορίες ίσες με 1000 εγκυκλοπαίδειες. Υπάρχουν δισεκατομμύρια πληροφορίες στο γενετικό κώδικα που εμπεριέχει τα πάντα για κάθε ζώντα οργανισμό. Όλες οι πληροφορίες του που αφορά το σχέδιο όλων των οργανισμών χωρούν σε ένα κουταλάκι του γλυκού! Ερωτάται: Ποιος ή τι έθεσε αυτές τις ασύλληπτες πληροφορίες στον αυτοαντιγραφόμενο κώδικα D.N.A. των ζώντων οργανισμών; Ποιος ή τι συνέθεσε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τη σύμβαση ερμηνείας τους - γλώσσα) από τα κύτταρα; Ποιος ή τι έθεσε αυτή τη σύμβαση της ερμηνείας - γλώσσα) τον αλληλουχιών μεταξύ του D.N.A. και των κυττάρων; Η τύχη, η φυσική επιλογή, ή ένας υπέρτατος αριστοτέχνης Δημιουργός;

6. Παρακάμπτοντας το εριζόμενο και επίμαχο θέμα της μακρο-εξέλιξης και του Δαρβινισμού, επικεντρωνόμαστε στο θέμα της συνειδητότητας στον άνθρωπο – και της λειτουργίας του εγκεφάλου του, που αποτελείται από 100.000.000.000 νευρώνες. Είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος του μπονόμπο και του χιμπατζή είναι 500 κ.ε. ενώ του μέσου ανθρώπου 1400 κ.ε. (ενίοτε φτάνει τα 1600 – 1800 κ.ε.). Ερωτάται: Τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη διαφοροποίηση; Γιατί ο λεγόμενος εγγύτερος συγγενής του ανθρώπου έχει εγκέφαλο που δεν μπορεί να σκέφτεται, ενώ ο άνθρωπος έχει εγκέφαλο που, κατά τους νευροβιολόγους, χρησιμοποιεί εν ζωή μόνο το 1/10 (κατ’ άλλους 1/100) των δυνατοτήτων του, με ικανότητα απομνημόνευσης μέχρι και 1.000.000.000 φορές περισσότερο (Ισαάκ Ασίμοφ) και ικανότητα μάθησης που να χωράει γνώσεις που θα γέμιζαν 20.000.000 τόμους (Καρλ Σαγκάν); Αν το έκανε αυτό η φυσική επιλογή, γιατί του έδωσε έναν εγκέφαλο που ακόμα δεν γνωρίζει τις δυνάμεις και τις δυνατότητές του, και πώς να τον χρησιμοποιεί; Όπως σωστά έθεσε το ζήτημα ο Άρθουρ Καίσλερ: «Αυτό θα έμοιαζε σα να δίναμε σε έναν ιθαγενή ένα αεροπλάνο χωρίς να ξέρει πώς να το πιλοτάρει». Η εκπληκτική νοημοσύνη του ανθρώπου όπως παραδέχτηκε και ο Άλφρεντ Ουάλλας, ο συνοδοιπόρος του Δαρβίνου, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, παρά από μια υπέρτατη ευφυή Δύναμη με Δ κεφαλαίο! Τι έχουν να πουν επ’ αυτού οι άθεοι και οι σκεπτικιστές, για ένα όργανο που θεωρείται το πολυπλοκότερο και τελειότερο στο ηλιακό σύστημα; (Ζαν Ροστάν, Φ.Χ. Όσμπορν, Δ. Νανόπουλος)

7. Ο άνθρωπος παντού όπου κι αν ζει θρησκεύει. Λατρεύει Θεόν ή θεούς. Ακόμη κι οι πρωτόγονοι και οι απολίτιστοι. «Πάντες οι άνθρωποι θεών χατέουσι» (Όμηρος). «Πας ο βίος συντέτακται προς το ακολουθείν τον Θεόν» (Πυθαγόρας). Κλασική είναι η παρατήρηση του Πλούταρχου ότι μπορεί κανείς να βρει πόλεις ατείχιστους, αγράμματους, χωρίς θέατρα κ.λπ., αλλά καμιά χωρίς βωμό ή ιερό. Αυτά και άλλα στοιχεία δείχνουν ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτη τη θρησκευτικότητα, την ανάγκη να λατρεύει κάποιον Θεό (Καρλ Γιουγκ, Ε. Ουΐλσον, Ρόλο Main). Ερωτάται: Από πού προήλθε αυτή η ενστικτώδης παρόρμηση του ανθρώπου για λατρεία Θεού, αν όχι από τον ίδιο το Θεό, που, δημιουργώντας τον, έθεσε και τις γέφυρες επικοινωνίας με τον άνθρωπο; Γιατί παρά τις επίμονες προσπάθειες υλιστικής – αθεϊστικής προπαγάνδας επί αιώνες, τα διάφορα επιχειρήματα, και την πρόοδο των φυσικών επιστημών, οι άνθρωποι κατά συντριπτική πλειοψηφία πιστεύουν σε Θεό ή θεούς, και τίποτα δε φαίνεται να μπορεί να ξεριζώσει ή να ανακόψει αυτή την πίστη;

8. Ο άνθρωπος είναι ηθικο-πνευματικό ον. Όχι μόνο θρησκεύει, αλλά είναι το μόνο ον επί γης που έχει ηθική και οράματα για τη ζωή. Αναζητάει σκοπό και νόημα στη ζωή – όπως παρατηρούν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι –, διαθέτει δημιουργικότητα και διψάει για μάθηση, για νόημα στη ζωή, για κάτι που τον υπερβαίνει. Αν είναι προϊόν μόνο φυσικής επιλογής και τυχαίων μεταλλάξεων, ερωτάται: γιατί ο άνθρωπος να είναι δημιουργικό ον, γιατί να αναζητάει σκοπό και νόημα στη ζωή, γιατί έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της ηθικής και της δικαιοσύνης; Ποιος ή τι έθεσε μέσα του, αυτές τις εγγενείς ιδιότητες και δυνάμεις, αν όχι ένας Θεός – Δημιουργός;

9. Αν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, λογικό θα ήταν να αποκαλύπτονταν στους ανθρώπους ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Αυτό και έκανε. Ο ένας τρόπος είναι η φύση, τα δημιουργικά του έργα, ώστε αυτοί που τα βλέπουν και δεν πιστεύουν να είναι αναπολόγητοι κατά τον απ. Παύλο (Ρωμ. 1:20). Ο άλλος, είναι η ειδική αποκάλυψη, με διαφόρους τρόπους, σε ορισμένους πιστούς, «πρότυπα θεοκεντρισμού» κατά τη φιλόσοφο Nyla Farouki. Ο Θεός σύμφωνα με τη Βίβλο ώφθη (απεκαλύφθη) σε ευσεβείς πιστούς: Νώε, Αβραάμ, Πατριάρχες, Μωϋσή, προφήτες, ελάλησε δια των προφητών, και, κυρίως, δια του μονογενούς του Υιού, του Λόγου που έγινε άνθρωπος (Εβρ. 1:2, Ιωάν. 1:1). Αν ακολουθήσει κάποιος τον καταστατικό χάρτη του Ιουδαιοχριστιανισμού, τη Βίβλο, θα δει τον Θεό να αποκαλύπτει αλήθειες και να δίνει απαντήσεις στις βασικές απορίες του ανθρώπου. Όπως: Γιατί ζούμε, γιατί υπάρχει το κακό, γιατί η φθορά και ο θάνατος και πώς δια του Ιησού Χριστού και της Βασιλείας του, θα αποκατασταθούν τα πάντα (Εσχατολογικός θεϊσμός). Μπορεί να αποδειχθεί με ατράνταχτα επιχειρήματα, ότι μόνο η Βίβλος και ο χριστιανισμός έχουν την πιο ικανοποιητική απάντηση σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Σημειώνω ότι η θεοπνευστία της Βίβλου εκτός του υψηλού ηθικο-πνευματικού της περιεχομένου, επικυρώνεται και από το γεγονός ότι το 27% του περιεχομένου της είναι προφητείες που αφορούν μεταξύ άλλων την τύχη πόλεων, ηγεμόνων, εθνών, λαών, αυτοκρατοριών κ.λπ. (εκτός από τις 150 περίπου προφητείες που αφορούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού). Άρα, εδώ, πρόκειται για Θεό αποκαλυφθέντα στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτόν και τους σκοπούς του και να τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Η Βίβλος η ίδια, – το μπεστ σέλερ των αιώνων με 8.000.000.000 αντίτυπα – στο σύνολό της, με έμφαση στην πίστη, ελπίδα, και αγάπη, αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για τον αθεϊσμό – σκεπτικισμό.

10. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού συγκρινόμενο με τους άλλους ιδρυτές θρησκειών (Μωυσή, Μωάμεθ, Βούδα, Λάο-Τσε κ.λπ.) και άλλους σοφούς αρχαίους ή νέους, είναι κατά γενική αναγνώριση μοναδικό. Η ύπαρξη και η διδασκαλία του και η ακτινοβολούσα προσωπικότητά του αναγνωρίστηκε από όλες τις μεγάλες προσωπικότητες. Υπήρξε το πρόσωπο που χώρισε την ιστορία σε π.Χ. και μ.Χ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος – όπως παρατηρεί ο Πασκάλ – που είχε όχι μόνο ιστορία, αλλά προϊστορία (προφητεύτηκε η έλευση και το έργο του). Εξάλλου ισχυρίστηκε ότι ήταν Υιός Θεού και προφήτεψε ο ίδιος: για τη ζωή του, το θάνατό του, την ανάστασή του, τη διάδοση του Ευαγγελίου του παγκοσμίως, την ίδρυση και εξάπλωση της εκκλησίας του, την τύχη της Ιερουσαλήμ, την τύχη των Ιουδαίων κ.άλλ. που επαληθεύτηκαν (Ματθ. 16:18, Λουκ. 21:20-24). Αυτό, σε συνδυασμό με την απολυτότητα των λόγων του (ουδέποτε είπε νομίζω, ίσως, πιθανόν, αλλά: Αμήν λέγω υμίν) και την αναμαρτησία του, αποκαλύπτουν την ταυτότητά του. «Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Ποια εξήγηση μπορούν να δώσουν οι άθεοι για το ενοχλητικό γι’ αυτούς πρόσωπο του Ιησού (ενός από τους μεγαλύτερους ηθικολόγους κατά τον Dawkins), που προφητεύτηκε και προφήτεψε, που θαυματούργησε, πέθανε και ανεστήθη, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες αυτόπτων και όλα τα δεδομένα;

11. Τέλος, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες (όχι απλά φιλόσοφοι) από τον 17ο αι. μ.Χ., και μάλιστα, οι θεμελιωτές των επιστημών όπως Πασκάλ, Κέπλερ, Νεύτων, Λάιμπνιτς, Μπόυλ, Όυλερ, Γκάους, Πρίστλεϋ, Ουΐνστον, Κ. Λινναίος, Λόδρος Κέλβιν (Ουίλιαμ Τόμσον), Μέντελ, Ε. Καντ, Γκαίτε, Μ. Φαρανταίη κ.άλλ., και πολλοί νεότεροι, όπως Τζέημς Τζηνς, Βέρνερ φον Μπράουν, Άλαν Σαντάζ, Φρανκ Τίπλερ, Trinh Yuan Thuan, Kurt Gödel, Francis Collins, John Polkinghorne, John Lennox, Νομπελίστες (π.χ. A. Penzias, Α. Καρέλ, Ρ. Μίλιγκαν, Άρθρουρ Κόμπτον) και πολλοί άλλοι, που δε χρειάζεται εδώ να κατονομάσουμε, υπήρξαν θεϊστές, και οι περισσότεροι μάλιστα πιστοί χριστιανοί. Ορισμένοι έγραψαν βιβλία υπέρ του χριστιανισμού και της λογικότητάς του (π.χ. Τζον Λοκ). Ήταν ταπεινόφρονες και ισχυρίζονταν ότι ο Θεός τούς βοήθησε στο να ανακαλύψουν κάποιες επιστημονικές αλήθειες. Αν δεν είναι ορθή η ερμηνεία τους μέσω της αποδοχής ενός Θεού – Δημιουργού, ερωτάται: Έκαναν λάθος όλα αυτά τα μεγάλα πνεύματα, οι θεμελιωτές των επιστημών, με το να πιστεύουν στο Θεό, στη Βίβλο και στο Χριστιανισμό; Ξέρω, υπάρχουν επιστήμονες που δεν πιστεύουν, αλλά αυτοί που αναφέρω υπήρξαν οι θεμελιωτές των επιστημών…

Υ.Γ. Για απαντήσεις σε ενστάσεις, καθ’ υποφοράν προτείνω τα βιβλία μου: Το Στοίχημα του Πασκάλ, Dawkins vs Ιησούς, Το μυστήριο του κακού και Βίβλος ένα βιβλίο επαναστατικό, καθώς και Γιατί η Βίβλος υπερέχει από τα άλλα ιερά βιβλία θρησκειών; και ενότητα "Βιβλική προφητεία και κοσμική ιστορία" στις Επιλογές. Όσοι πιστοί και άπιστοι είστε… ευπρόσδεκτοι…

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις