Υπάρχει ή όχι Θεός; (συνέντευξη περ. Παρεμβολή)

Συνέντευξη περιοδικό Παρεμβολή

Συνέντευξη στο περιοδικό Παρεμβολή, τεύχος 117. (Δείτε το pdf)

Το πρωτότυπο pdf: