Το χέρι μου χαϊδεύει

Το χέρι μου χαϊδεύει
Ομορφιά μορφή και φως

Φωνή που γίνεται ήχος
Απρόσμενος
Ωραία εσύ φωνή, αφή
και το χέρι μου να χαϊδεύει
τα χρόνια σου

Ομορφιά μου εσύ
αφανέρωτη.