Ραδιοφωνική συνέντευξη για τo βιβλίο «Βίβλος. Ένα βιβλίο επαναστατικό»