Οι αρχαίοι οικοδόμοι

Οι αρχαίοι οικοδόμοι
της Βαβέλ
υπερφίαλοι
     αλλόφρονες
          ετερόγλωσσοι
επί πάσης της γης διεσπάρησαν.

Προσοχή!
Bρίσκονται ακόμη
          ανάμεσα μας...