Αναποφάσιστος οπλοφόρος

Για ν’ αποφύγει τις κλοπές
και τους πολλούς κλέφτες
που τελευταίως
επίφοβοι έγιναν
αποφάσισε να οπλιστεί.

«Τι να το κάνω το όπλο;»,
τελικά σκέφτηκε,
θα μου το κλέψουν
κι αυτό.