Ένα πτώμα

Χρόνια ζω χωρίς
να το ξέρω–νεκρόβιος.
Είμαι ένας
νεκρός ολόιδιος
με χιλιάδες άλλους.

Ένα πτώμα
που περπατάει
ανάμεσα σε ακίνητα
πτώματα σεσηπότα.
Είμαι σφύριγμα ή σιωπή;
Απουσία ή πάλη;